Fix bad url

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-18 20:41:07 +01:00
parent cf5da6dacf
commit 97d9d035e2
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -18,6 +18,6 @@
De forskellige sociale medier er selvfølgelig sine egne, men nogle minder måske mest om Twitter mens andre minder on Instagram.
En bruger på <a href="https://joinmastodon.org/">Mastodon</a>, der minder om Twitter, kan følge en bruger på <a href="https://pixelfed.org/">Pixelfed</a> og følge med i billederne de lægger op.
</p>
<p>Hvis du er interesseret i at prøve det af at være en del af et decentralt socialt netværk kan du kigge på <a href="/Danske instanser.html">listen over danske instanser</a>.
<p>Hvis du er interesseret i at prøve det af at være en del af et decentralt socialt netværk kan du kigge på <a href="/Danske%20instanser.html">listen over danske instanser</a>.
</p>
</main>