Tilføj mastodon.samtale.rocks

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-29 12:01:36 +01:00
parent f87d64949c
commit e21e6026ba
1 changed files with 4 additions and 0 deletions

View File

@ -56,6 +56,10 @@
<h2><a href="https://fynbo.social/">fynbo.social</a></h2>
<p>Fynsk Mastodon-instans åbent for fynboer og ikke-fynboer. Oprettet 24. november 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://mastodon.samtale.rocks/">mastodon.samtale.rocks</a></h2>
<p>Horsensiansk Mastodon-instans. <q>Venstreorienteret, klima, kultu, IT, hjælpsomhed, god samtale. Billeder af katte er meget velkomne!</q></p>
</li>
</ul>
<p>Andreas Andersen vedligeholder en liste af danske Mastodon-servere på <a href="https://www.it-blogger.dk/oversigt-over-danske-mastodon-servere/">hans blog</a>.</p>
</main>