Tilføj link til Maias fine Mastodon-tips tråd

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-25 23:08:40 +01:00
parent fcb0ce31c4
commit f87d64949c
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -21,7 +21,7 @@
</p>
<p>Hvis du er interesseret i at prøve det af at være en del af et decentralt socialt netværk kan du kigge på <a href="/Danske%20instanser.html">listen over danske instanser</a>.
</p>
<p>Der arbejdes på at skrive guides og forklaringer om Mastodon og Fødiverset, men i mellemtiden kan man læse <a href="https://expressional.social/docs/">dokumentationen hos expressional.social</a>.
<p>Der arbejdes på at skrive guides og forklaringer om Mastodon og Fødiverset, men i mellemtiden kan man læse Maias <a href="https://helvede.net/@maiathecyberwitch/108215462431359588">tråd med Mastodon-tips</a> eller <a href="https://expressional.social/docs/">dokumentationen hos expressional.social</a>.
Dokumentationen er skrevet til <a href="https://expressional.social/">expressional.social</a>, men meget af det gælder for Mastodon generelt.
</p>
<p><a href="https://helvede.net/@zatnosk"><em>@Zatnosk</em></a> har lavet følgende diagram over hvor offentlige trut er synlige</p>