Add fynbo.social

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-25 23:08:31 +01:00
parent 69668b00ae
commit fcb0ce31c4
1 changed files with 4 additions and 0 deletions

View File

@ -52,6 +52,10 @@
<h2><a href="https://uddannelse.social/">uddannelse.social</a></h2>
<p>Dansk Mastodon-instans med fokus på uddannelse. <q>Alle dansktalende med interesse for uddannelse er velkomne til at oprette en bruger.</q> Oprettet 21. november 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://fynbo.social/">fynbo.social</a></h2>
<p>Fynsk Mastodon-instans åbent for fynboer og ikke-fynboer. Oprettet 24. november 2022.</p>
</li>
</ul>
<p>Andreas Andersen vedligeholder en liste af danske Mastodon-servere på <a href="https://www.it-blogger.dk/oversigt-over-danske-mastodon-servere/">hans blog</a>.</p>
</main>