website/index.html

102 lines
3.2 KiB
HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="da-DK">
<head>
<title>Fedi</title>
<link rel="stylesheet" href="css/terminal.min.css">
<link rel="me" href="https://social.data.coop/@reynir">
</head>
<header style="margin: 2% 0 4% 15%; width: 45%;">
<h1>Fedi.dk</h1>
<nav>
<ol class="terminal-toc">
<li><a href="/">Forsiden</a></li>
<li><a href="/Danske%20instanser.html">Liste over danske instanser</a></li>
</ol>
</nav>
</header>
<main style="margin: 2% 0 10% 15%; width: 45%;">
<h1>Fediverse</h1>
<p>Fediverse, eller <em>fødiverset</em>, er en betegnelse over en løs samling af sociale medier, der forbinder på kryds og tværs.
De forskellige sociale medier er selvfølgelig sine egne, men nogle minder måske mest om Twitter mens andre minder on Instagram.
En bruger på <a href="https://joinmastodon.org/">Mastodon</a>, der minder om Twitter, kan følge en bruger på <a href="https://pixelfed.org/">Pixelfed</a> og følge med i billederne de lægger op.
</p>
<p>Hvis du er interesseret i at prøve det af at være en del af et decentralt socialt netværk kan du kigge på <a href="/Danske%20instanser.html">listen over danske instanser</a>.
</p>
<p>Der arbejdes på at skrive guides og forklaringer om Mastodon og Fødiverset, men i mellemtiden kan man læse Maias <a href="https://helvede.net/@maiathecyberwitch/108215462431359588">tråd med Mastodon-tips</a> eller <a href="https://expressional.social/docs/">dokumentationen hos expressional.social</a>.
Dokumentationen er skrevet til <a href="https://expressional.social/">expressional.social</a>, men meget af det gælder for Mastodon generelt.
</p>
<p><a href="https://helvede.net/@zatnosk"><em>@Zatnosk</em></a> har lavet følgende diagram over hvor offentlige trut er synlige</p>
<figure>
<img src="images/trut-guide.png" alt='Et diagram bestående af tekstbokse med pile imellem.
Diagrammets tekst er:
Offentlig trut
af @brugernavn.
Pil til:
Følger jeg
@brugernavn?
Hvis ja:
Truttet bliver vist i
min "Hjem" tidslinje.
Hvis nej:
"Er @brugernavn på
samme server som mig?"
Hvis ja:
Truttet bliver vist i
"Lokal tidslinje".
Hvis nej:
Følger nogen på min
server @brugernavn?
Hvis ja:
Truttet bliver vist i
"Fælles tidslinje".
Hvis nej:
Har nogen på min server
boostet eller svaret på
@brugernavns trut eller
søgt på det med en URL?
Hvis ja:
Truttet bliver vist i
"Fælles tidslinje"
Hvis nej:
@brugernavns trut
kommer aldrig frem
til min server.
For at se det fra den anden side:
Dine offentlige trut vil altid være i din servers lokale tidslinje.
Hvis en enkelt person på serveren example.instance følger dig, så vil dine offentlige trut være synlige i den fælles tidslinje for alle på example.instance
(Svar på andres trut dukker ikke op i lokale eller fælles tidslinjer)
Hvis du vælger "Diskret" i stedet for "Offentlig", vil dine trut være synlige men de vil ikke dukke op i Lokal eller Fælles tidslinjerne.' >
<figcaption>Se <a href="images/trut-guide.png">større version</a>. <a href="https://helvede.net/@zatnosk/109392301169614570">Kilde</a>.</figcaption>
</figure>
</main>
<footer style="margin: 2% 0 4% 15%; width: 45%;">
Koden til hjemmesiden findes på <a href="https://git.data.coop/fedi.dk/website/">git.data.coop</a>
</footer>