Update index.html

This commit is contained in:
Jesper Hess 2016-02-04 09:42:32 +01:00
parent 168cee3edc
commit 0899c0e26b

View file

@ -31,7 +31,7 @@
Næste Cryptohagen
</div>
<div class="panel-body">
<h3>Søndag d. 31. januar 2016</h3>
<h3>Søndag d. 28. februar 2016</h3>
<p>
Cryptohagen løber af stablen igen!
Vi sidder i <a href="https://www.ms.dk/mellemrummet">Mellemrummet</a>!