Update index.html

This commit is contained in:
Víðir Valberg Guðmundsson 2016-02-28 16:15:04 +01:00
parent 0899c0e26b
commit 965328e666

View file

@ -31,7 +31,7 @@
Næste Cryptohagen
</div>
<div class="panel-body">
<h3>Søndag d. 28. februar 2016</h3>
<h3>Søndag d. 27. marts 2016</h3>
<p>
Cryptohagen løber af stablen igen!
Vi sidder i <a href="https://www.ms.dk/mellemrummet">Mellemrummet</a>!