April edition

This commit is contained in:
Víðir Valberg Guðmundsson 2016-03-30 12:36:06 +02:00
parent 965328e666
commit aad0a1b4f9

View file

@ -31,7 +31,7 @@
Næste Cryptohagen
</div>
<div class="panel-body">
<h3>Søndag d. 27. marts 2016</h3>
<h3>Søndag d. 24. april 2016</h3>
<p>
Cryptohagen løber af stablen igen!
Vi sidder i <a href="https://www.ms.dk/mellemrummet">Mellemrummet</a>!