Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master

Reviewed-on: #16
libera.chat
valberg 10 months ago
commit 10852c0031

@ -104,7 +104,7 @@ Udpegning af administratorer skal annonceres til foreningens medlemmer.
Hvis der er mistillid til en eller flere administratorer skal dette behandles
på en ekstraordinær generalforsamling.
Mistillid til administratorer skal meldes til bestyrelsen.
Mistillid til administratorer skal meldes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan midlertidigt fratage en administrator vedkommendes administrationsrettigheder, indtil mistillidserklæringen mod vedkommende er behandlet.
## § 8. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

Loading…
Cancel
Save