Rettelse i indledning og om-nummerering i sektion 2.1

This commit is contained in:
Benjamin Bach 2020-12-10 22:29:17 +01:00
parent a5fca874b5
commit 5d10c26b78
Signed by: benjaoming
GPG Key ID: 7D49441634585664
1 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@ -73,36 +73,36 @@ selv skal have kontrol over ens egen data. Denne grundsætning
danner derfor også den overordnede ramme for *acceptabel brug* af
`data.coop`'s ydelser.
**2.1.1** Værende en forening og et kooperativ, `data.coop`'s velbefindende
`data.coop` er en forening og et kooperativ, hvis velbefindende
er tæt knyttet til medlemmernes gøren og laden. I vores brug af
`data.coop`'s ydelser, såvel som i interaktionen med andre medlemmer
(f.eks. på digitale kanaler, til møder, generalforsamlinger o.l.),
forventes det af foreningens brugere at vi:
forventes det af foreningens brugere, at vi:
**2.1.2** Udviser empati og forståelse for andre mennesker.
**2.1.1** Udviser empati og forståelse for andre mennesker.
**2.1.3** Udviser respekt for andre (ikke-undertrykkende) meninger
**2.1.2** Udviser respekt for andre (ikke-undertrykkende) meninger
og holdninger.
**2.1.4** Er konstruktive og respektfulde i vores kommunikation
**2.1.3** Er konstruktive og respektfulde i vores kommunikation
vedr. feedback både det feedback vi måtte have til andre, men
ligeså meget det feedback vi selv ønsker at modtage.
**2.1.5** Er villige til at tage ansvar og hvis situationen
**2.1.4** Er villige til at tage ansvar og hvis situationen
kræver det undskylde over for dem, der måtte være blevet berørt af
vores fejl.
**2.1.6** Fokuserer på hvad der er bedst for hele foreningen, og
**2.1.5** Fokuserer på hvad der er bedst for hele foreningen, og
ikke kun enkeltpersoner.
**2.1.7** Deltager aktivt i det omfang vi evner og har lyst til
**2.1.6** Deltager aktivt i det omfang vi evner og har lyst til
i det sociale og faglige miljø i foreningen, evt. via foreningens
kanal på Freenode: `#data.coop` og/eller på [https://git.data.coop/](https://git.data.coop/).
**2.1.8** De services, som udstilles af `data.coop`, er underlagt foreningens
**2.1.7** De services, som udstilles af `data.coop`, er underlagt foreningens
retningslinjer for acceptabel adfærd og brug af `data.coop`.
**2.1.9** `data.coop` hoster gerne andre frivillige / kooperative / ikke-kommercielle
**2.1.8** `data.coop` hoster gerne andre frivillige / kooperative / ikke-kommercielle
fællesskabers tjenester, f.eks. en hjemmeside eller løsning for andre fællesskaber.
### 2.2 Uacceptabel brug af `data.coop`