Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Go to file
Sam A. b6c5ae7d66
Merge pull request 'Regnskab og budget fra GF 2022' (#21) from gf-2022-regnskab-og-budget into master
2 months ago
bestyrelsen Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 2 years ago
generalforsamlinger Regnskab og budget fra GF 2022 3 months ago
Acceptable Usage Policy.md AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester 2 years ago
Vedtaegter.md Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master 8 months ago