Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
Go to file
Sam A. b6c5ae7d66 Merge pull request 'Regnskab og budget fra GF 2022' (#21) from gf-2022-regnskab-og-budget into master
Reviewed-on: #21
2022-11-23 20:12:42 +00:00
bestyrelsen Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 2021-01-20 21:02:31 +00:00
generalforsamlinger Regnskab og budget fra GF 2022 2022-11-12 11:38:36 +00:00
Acceptable Usage Policy.md AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester 2020-12-22 21:34:40 +01:00
Vedtaegter.md Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master 2022-06-01 18:19:52 +00:00