Commit Graph

79 Commits

Author SHA1 Message Date
Sam A. b6c5ae7d66 Merge pull request 'Regnskab og budget fra GF 2022' (#21) from gf-2022-regnskab-og-budget into master
Reviewed-on: #21
2022-11-23 20:12:42 +00:00
benjaoming 9ba5f8da35 Regnskab og budget fra GF 2022 2022-11-12 11:38:36 +00:00
valberg 369a7718f3 Adding minutes from the 2022 general assembly (#20) 2022-11-12 06:01:23 +00:00
Halfdan 71091c6333 Adding minutes from the 2022 general assembly 2022-11-12 00:41:23 +01:00
valberg 10852c0031 Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master
Reviewed-on: #16
2022-06-01 18:19:52 +00:00
valberg e0e1d4ed85 Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Ændring og udvidelse af formålsparagraffen' (#17) from forslag-udvidelse-af-formaal into master
Reviewed-on: #17
2022-06-01 18:17:42 +00:00
decibyte be9fa76c18 Ret Vidirs nitpick 2022-05-29 09:15:22 +00:00
decibyte 5dd27ffa94 Forslag til vedtægtsændringer: Ændring og udvidelse af formålsparagraffen
Dels en præcisering i hovedformål og sekundære formål.

Dels en tilføjelse om at vi kan stille vores tjenester til rådighed for andre der arbejder for de samme ting som os. I praksis gør vi det af og til allerede, så det vil være godt at have formel formålsdækning for disse aktiviteter.
2022-05-11 17:00:35 +00:00
decibyte 28202c17bd Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer
Giv bestyrelsen mulighed for midlertidigt at fratage en administrator vedkommendes rettigheder, sådan at der i grove tilfælde kan lukkes med det samme, i stedet for at skulle vente på en ekstraordinær generalforsamling. Beslutter XGF fortsat at have tillid til vedkommende, skal der selvfølgelig igen tildeles rettigheder.
2022-05-11 16:46:56 +00:00
benjaoming 03b5665c6e Add static hard-copy of 2020 GF 2021-11-18 11:49:20 +00:00
benjaoming 1e093a815d Merge pull request 'Budget 2021 som godkendt til GF' (#15) from budget-2021 into master
Reviewed-on: #15
2021-05-04 19:55:22 +00:00
Benjamin Bach 91fe0220d7
Budget som godkendt til GF 2021-03-26 00:55:29 +01:00
decibyte 166f261b58 Merge pull request 'Referat for generalforsamling 2021' (#14) from referat into master
Reviewed-on: #14
2021-03-25 18:36:25 +00:00
decibyte 7b71401a08 Ret småting hist og her 2021-03-24 20:48:26 +00:00
decibyte b67e478ac1 Tilføj referat 2021-03-24 20:39:59 +00:00
valberg 967766d4aa Merge pull request 'Tilføjelse af paragraf om udpegning af administratorer' (#5) from valg-af-administratorhold into master
Reviewed-on: #5
2021-03-24 20:12:01 +00:00
Víðir Valberg Guðmundsson a0f1d965c5 Tilføjelse af mistillidsparagraf. 2021-03-24 20:59:53 +01:00
Víðir Valberg Guðmundsson 6f8daef8e4 Fjernelse af whitespace for at gøre diff mere koncis. 2021-03-24 20:59:53 +01:00
Víðir Valberg Guðmundsson 6a66eb71f7 Bestyrelsen udpeger administratorer 2021-03-24 20:59:51 +01:00
Karsten Højgaard 970a191118 Forslag til vedtægtsændringer. 2021-03-24 20:57:35 +01:00
Karsten Højgaard f85a310a66 Linting. 2021-03-24 20:57:35 +01:00
Benjamin Bach e278354095 Omskriv lidt kortfattet jura-sætning 2021-03-24 20:57:35 +01:00
valberg ef30214a9b Udkast: Tilføjelse af paragraf om udpegning af administratorer
Forklaring følger.
2021-03-24 20:57:32 +01:00
valberg 00f193768a Merge pull request 'Præcisering af hvor længe et medlemskab varer.' (#11) from præcisering-af-medlems-periode into master
Reviewed-on: #11
2021-03-24 19:55:25 +00:00
valberg 462cf20d08 Update 'generalforsamlinger/2021/README.md' 2021-03-24 17:06:59 +00:00
valberg 774e5cd5b1 Merge pull request 'Smårettelser' (#13) from smaarettelser into master
Reviewed-on: #13
2021-03-22 11:46:03 +00:00
decibyte 4b8004c58e Ret en kasserer mere 2021-03-22 10:42:40 +00:00
decibyte 94be59bdc9 Ret et par småfejl
Mht. forfaldent/forefaldende, _kan_ det godt være der menes forfaldent. Men normalt snakker man om "forefaldende arbejde".
2021-03-22 08:59:02 +00:00
valberg 33653030e7 Tilføjet bestyrelsens beretning. Fremtidige ændringer kan forekomme. 2021-03-22 08:39:36 +00:00
benjaoming d0a1a6f009 Regnskab og budget fremlagt for 2021 GF 2021-03-10 21:58:57 +00:00
valberg fc8bfcb188 Update 'generalforsamlinger/2021/README.md' 2021-03-10 21:29:26 +00:00
valberg 0b44af5ff5 Update 'generalforsamlinger/2021/README.md' 2021-03-03 10:59:14 +00:00
valberg 0bb101ba22 Initiel struktur for generalforsamling 2021 2021-03-03 10:58:23 +00:00
Víðir Valberg Guðmundsson da09c6b204 Præcisering af hvor længe et medlemskab varer. 2021-03-02 18:22:17 +01:00
valberg cdffaf8e7d Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 2021-01-20 21:02:31 +00:00
valberg b29e20576f Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 2021-01-20 21:01:53 +00:00
valberg d618660603 Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 2021-01-20 21:01:22 +00:00
valberg 45982538bb Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. januar 2021 2021-01-20 21:01:06 +00:00
reynir 4cf69fcf15 Merge pull request 'Tilføj referat for generalforsamling 2020' (#10) from gf2020 into master
Reviewed-on: #10
2021-01-19 20:46:58 +00:00
Reynir Björnsson d33c84efa0 Fix hard breaks 2021-01-19 20:58:22 +01:00
Reynir Björnsson 63a2f62217 Tilføj deltagere 2021-01-19 20:53:40 +01:00
Reynir Björnsson a0d8d68763 Tilføj referat for gf2020 i markdown 2021-01-07 20:42:35 +01:00
valberg 73525c314f Merge pull request 'AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester' (#8) from laumann/dokumenter:fix-aup-links into master
Reviewed-on: #8
2020-12-23 13:13:11 +00:00
Thomas Jespersen 2eaf4230a6 AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester 2020-12-22 21:34:40 +01:00
benjaoming b0cb85975d Merge pull request 'Acceptable Usage Policy til Generalforsamling 2020' (#7) from aup2020 into master
Reviewed-on: #7

Godkendt af generalforsamlingen 2020
2020-12-22 20:19:01 +00:00
Benjamin Bach 5db9d86773
Merge branch 'aup2020' of git.data.coop:data.coop/dokumenter into aup2020 2020-12-22 21:12:43 +01:00
Benjamin Bach fcdabacf79
Semantisk versionering klargjort 2020-12-22 21:12:34 +01:00
benjaoming 7f50c68e84 Merge branch 'master' into aup2020 2020-12-11 23:10:40 +00:00
Benjamin Bach 03e97c2017
Fjern definitioner af ord, som ikke er anvendt 2020-12-10 22:32:17 +01:00
Benjamin Bach 5d10c26b78
Rettelse i indledning og om-nummerering i sektion 2.1 2020-12-10 22:29:17 +01:00