Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
Go to file
valberg c84c90d3f1 Upload regnskab for 2022 2023-05-19 09:43:43 +00:00
bestyrelsen Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 2021-01-20 21:02:31 +00:00
generalforsamlinger Upload regnskab for 2022 2023-05-19 09:43:43 +00:00
Acceptable Usage Policy.md AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester 2020-12-22 21:34:40 +01:00
Vedtaegter.md Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master 2022-06-01 18:19:52 +00:00
template-referat.md Tilføj skabelon til referater 2023-01-03 12:31:40 +01:00